A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott és működtetett Paktumiroda látja el a paktumszervezet napi szintű adminisztratív és szervezési feladatait két fővel.


A Paktumiroda munkatársai a következő munkaköröket töltik be a szervezetnél:

 • 1 fő Paktumiroda vezető,
 • 1 fő Paktumiroda munkatárs.


A Paktumiroda főbb feladatai:

 • az alapító Paktum tagokkal megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás aláírásra történő előkészítése, feldolgozása, az Együttműködési Megállapodás és a szándéknyilatkozatok nyilvántartása;
 • foglalkoztatáshoz, képzéshez kapcsolódó – ideértve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalhoz is beérkező – munkáltatói igények fogadása, feldolgozása, ezzel kapcsolatos előterjesztés előkészítése az Irányító Csoport felé;
 • foglalkoztatáshoz, képzéshez kapcsolódó, a paktumprojekt részét képező támogatások elbírálásának döntés céljából történő előkészítése a paktumszervezet Irányító Csoportja részére, a döntések Kormányhivatal felé történő eljuttatása. A Kormányhivatal a programba lépés feltételeinek és jogszabályi megfelelőség vizsgálatának elvégzését követően, a rendelkezésre álló támogatási eszközeivel támogatást biztosít a jóváhagyott döntésben szereplő, projektben résztvevők számára;
 • információgyűjtés és -szolgáltatás az érintett térség gazdasági és foglalkoztatási helyzetéről;
 • információgyűjtés és -szolgáltatás a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum keretében elérhető támogatásokról, szolgáltatásokról;
 • a munkahelyteremtést és -megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújtása;
 • partnerségi fórumok, rendezvények szervezése;
 • foglalkoztatásbővítéssel járó projektötletek generálása, információk gyűjtése és megosztása a partnerségen belül;
 • a foglalkoztatást segítő képzések, tréningek kezdeményezése a vállalkozói igények alapján;
 • szakértői tanácsadás a partnerek és a célcsoport számára;
 • a foglalkoztatási partnerség működésének szervezése;
 • a partneri (kiemelten a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával) és vállalkozói kapcsolattartás;
 • a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum hivatalos honlapjának folyamatos aktualizálása;
 • tájékoztatás nyújtása a vállalkozók számára támogatási lehetőségekről;
 • a vállalkozások által feltárt problémák és megfogalmazott igények közvetítése a szakmai szervezetek és hatóságok felé;
 • a Foglalkoztatási Fórumok előkészítése, lebonyolítása és dokumentációja;
 • az Irányító Csoport üléseinek előkészítése, lebonyolítása és dokumentációja;
 • a Projektmenedzsmenttel közösen a projektfejlesztési és -megvalósítási időszakban szükséges dokumentáció előkészítése, amely magában foglalja a partneri egyeztetések jelenléti íveit, fotóit, jegyzőkönyveit is;
 • a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum együttműködési-partnerségi eredményeinek nyomon követése és értékelése;
 • összefoglaló jelentések készítése az éves munkaprogram és költségvetés teljesítéséről, az eltérések kimutatása;
 • az összegyűjtött szakmai tapasztalatok megosztása megyei és országos szinten egyaránt, ami többféle módon történhet:
  • az Irányító Hatóság által előírt hivatalos és formális módon,
  • a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a helyi paktumok koordinációs tevékenysége keretében,
  • a paktumprojekt tervezett kommunikációs tevékenységei által,
  • kevésbé formális kapcsolattartási módokon (pl. az eddig megvalósult paktumképzéseknek köszönhetően már működik egy önszerveződő csoport, amelynek deklarált célja az együttműködés, a tapasztalatcsere, a jó megoldások gyűjtése és terjesztése).

Kapcsolat

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum

Paktumiroda elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. szám 1. emelet

Hírlevél feliratkozás

esza