2023/11/23
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001

Zárul a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum

A Terület és Településfejlesztés Operatív Program keretén belül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal közösen valósította meg a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” elnevezésű projektet. A projekt költségvetése 3,856 millió Ft volt, amely vissza nem térintendő és az Európai Szociális Alap és állami társfinanszírozás keretében valósult meg, amelynek támogatási intenzitása 100% volt.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum tevékenységei a foglalkoztatási paktum létrehozása és működtetése, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatás, képzés, bértámogatás. A projekt kiegészítő tevékenységei voltak: a befektetésösztönzés és a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés. A projekt átfogó céljai voltak a komplex gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztés a vállalkozói környezet és a versenyképesség javításáért, valamint a hátrányos helyzetű lakosság tartós munkaerőpiaci integrációja. Mindezek a foglalkoztatottság bővülését és a kiegyensúlyozott munkaerőpiac megteremtését szolgálták.

A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum első Irányító Csoport ülését 2017. június 26-án tartotta, az utolsót 2023. novemberében. Az említett időintervallumban összesen 99 darab ülés került megtartásra. Az Irányító Csoport üléseken hozott döntések eredményeképpen 2250 fő foglalkoztatásba bevonása valósult meg.
A projekt céljainak elérése érdekében széleskörű partnerségi rendszer alakult ki a munkaerőpiac valamennyi szegmensében jelen lévő meghatározó szereplők jelentkezésével. 2017. április 28 án került sor az Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására, melyet 32 partner szervezet írt alá. Ennek eredményeként már intézményesült keretek között folytatódhatott a munkaerőpiaci szereplők közötti partnerségi kapcsolat, ami 2023. október 12-én további 5 taggal bővült ki.

4 munkacsoport alakult az adott területen meghatározó helyi szereplők részvételével, amelyek célja volt a konkrét javaslatok megfogalmazása az alábbi témákban: munkaerőpiac dinamikája, modern képzési struktúra kialakítása, pályaorientáció koordinálása, helyi- és helyközi közlekedés fejlesztés.
A munkacsoportok folyamatos személyes találkozók keretében beszélték át a kihívásokat, a megoldási javaslatokat és az ezek végrehajtásához szükséges feladatokat.
A projekt céljainak megvalósítását elősegítették a különböző rendezvények, mint a Partnerségi rendezvény, Foglalkoztatási Fórum rendezvények, Jó gyakorlatok bemutatása, "szakMAfest" elnevezésű egész napos rendezvény.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata elhivatott a térség helyi termék- és szolgáltatás kínálatának bővítése, a MADE IN NYÍREGYHÁZA logó széles körű megismertetése, valamint a helyi gazdaság fejlesztése mellett. Nyíregyháza település gazdasági fejlődésének megtartása és a versenyképesség javítása érdekében egy befektetés-ösztönzési program jött létre a projekt keretében.

A projekt megvalósításának időtartama: 2016. október 4. – 2023. november 30.
A projektről bővebb információt a https://www.nyiregyhazipaktum.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
+36 42 524 524, polgarmesterikabinet@nyiregyhaza.hu, www.nyiregyhaza.hu
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

2018 | 09 | 04.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001

Goodworks rendezvény a projektben való részvétel előnyeinek bemutatásáért

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal együttműködve valósítja meg a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 számú Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum című projektjét, melynek célja a foglalkoztatás hosszú távú fejlesztése a megyeszékhelyen.
A projekt részeként szeptember 4-én megrendezett esemény a projektbe való bekapcsolódás előnyeire szerette volna felhívni azon nyíregyházi vállalkozások figyelmét, akik még nem vették igénybe a paktum projekt által nyújtott lehetőségeket.

A projekt működési kereteinek bemutatását követően a projekt keretében alakult Paktumiroda munkatársa kitért az előkészítési és megvalósítási szakaszban elvégzett tevékenységekre, az eddig elért eredményekre. A 2017. augusztusában indult megvalósítási szakasz óta a csaknem 300 munkáltató által benyújtott munkaerőigény közel 200 esetben eredményezett támogató döntést és tette ezáltal lehetővé a paktum projekt által nyújtott támogatások igénybevételét.

Az aktuális munkaerőpiaci helyzetről és a projekt keretében igénybe vehető támogatási lehetőségekről részletesebben a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezető helyettese tájékoztatta a vendégeket.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kormányhivatal konzorciumi partnerként, összhangban a projekt céljával, törekszik a munkaerőpiaci helyzet kiegyensúlyozására, a keresleti és kínálati oldal összehangolására.

A projekt célcsoportjával, az igénybe vehető támogatásokkal és az igénybejelentés módjával kapcsolatban további információkat találnak a www.nyiregyhazipaktum.hu oldalon, vagy a Paktumiroda munkatársaival felvehetik a kapcsolatot a paktumiroda@nyiregyhaza.hu e-mail címen.

2018 | 05 | 23.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001


Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum a szociális gazdaság szolgálatában

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal együttműködve valósítja meg a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 számú Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum című projektjét, melynek célja a foglalkoztatás hosszú távú fejlesztése a megyeszékhelyen.

A projekt részeként került sor május 23-án a szociális gazdaság témájában megrendezett szakmai (goodworks) rendezvényre, amelynek keretében a résztvevők szakértői előadások és pódiumbeszélgetés révén átfogó képet kaphattak a társadalmi vállalkozásokról, azok sikeres működéséről és a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepéről.

A résztvevők vállalkozásfejlesztési szakértő segítségével megismerhették mi a társadalmi vállalkozás, mi a különbség a szövetkezetek és nem-szövetkezetek között, hogyan történik az „én-márka építés” elméletben és gyakorlatban, hogyan lehet hatékony a kommunikáció.

A következő előadásban a jelenlévők röviden hallhattak a vállalkozási formákról, a siker gyakorlati ismérveiről – úgymint piacképesség, termékfejlesztés, marketing és értékesítés -, valamint jó és rossz példák kerültek bemutatásra.

Az előadásokat követően a rendezvényen sor került egy pódiumbeszélgetésre is, melynek során sikeres társadalmi vállalkozások kaptak lehetőséget tevékenységük, napi kihívásaik bemutatására, valamint megvitatták, mitől „társadalmi” a vállalkozás, hogyan kell jól megválasztani a piaci célcsoportot, milyen eszközökkel, módszerekkel lehet eredményes a piacra jutás, miből kell finanszírozni a marketinget, a brandinget és a kommunikációt, illetve hogy milyen szerepet töltenek be a társadalmi vállalkozások a helyi gazdaságfejlesztésben.
Az eseményen kiállítás is teret kapott, ahol a szociális gazdaságban működő szervezetek termékeivel ismerkedhettek a vendégek.

2017 | 11 | 17.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001


Toborzórendezvény a foglalkoztatás bővítéséért Nyíregyházán

A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum azon potenciális munkáltatók körét kívánta megszólítani ezzel az eseménnyel, amelyek a nyíregyházi gazdasági élet kiemelten aktív szereplői. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kormányhivatal konzorciumi partnerként, összhangban a projekt céljával, törekszik a munkaerőpiaci helyzet kiegyensúlyozására, a keresleti és kínálati oldal összehangolására. Ennek megfelelően november 17-én toborzórendezvényt tartottak a megyeszékhelyen a helyi vállalkozások vezetőinek.

Az eseményen a vezetői köszöntőket követően a projekt keretében alakult Paktumiroda vezetője bemutatta a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt célcsoportját, keretrendszerét és szervezeti felépítését, továbbá beszámolt a projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában eddig elvégzett tevékenységekről. A munkaerőpiac helyzetéről és a projekt keretében igénybe vehető támogatási lehetőségekről a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője tájékoztatta a vendégeket. Az előadók sorát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési referense zárta, aki a kamara szakképzési tevékenyégét ismertette a jelenlévőkkel. A prezentációban szó esett többek között a tanulói szerződésekről, gyakorlati képzőhelyekről és a pályaorientációról.

A cégvezetőknek lehetőségük volt jelezni a vállalkozásaik számára legfontosabb igényeket, elvárásokat, a munkahelyteremtés feltételeit. A paktumszervezet célja, hogy a támogatások igénybevételével hozzájáruljanak a cégek sikeres működéséhez.

A projekt célcsoportjával, az igénybe vehető támogatásokkal és az igénybejelentés módjával kapcsolatban további információ kérhető:

Puskás lldikó, Paktumiroda vezető
puskas.ildiko@nyiregyhaza.hu

2017 | 10 | 05.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001

Sor került a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt goodworks rendezvénysorozatának első eseményére.

Az április végén aláírt együttműködési megállapodásban vállaltaknak megfelelően a paktumszervezet tagjai együttműködnek a helyi munkaerőpiaci szereplők közötti partnerség erősítésében, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolása és ezáltal a kiegyensúlyozott munkaerő-piaci helyzet megteremtése érdekében.

A cél továbbra is egy olyan jól működő és széles körű partnerség megvalósítása, amely hosszú távon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatási problémáira, miszerint a munkaerőhiány - és túlkínálat egyidőben van jelen Nyíregyházán: míg a munkáltatók részéről jelentős igény mutatkozik a szakképzett munkaerő iránt, a regisztrált álláskeresők szakképzettsége nem mindig felel meg elvárásaiknak.

Ennek jegyében ültek egy asztalhoz a szakképzést nyújtó oktatási intézmények és Nyíregyháza legjelentősebb nagyvállalatai, ahol egy interaktív beszélgetés keretében közösen volt alkalmuk véleményt cserélni arról, hogyan lehetne erősíteni a szakképzés és a vállalati szféra közötti kapcsolatot, milyen információkkal tudják egymás működését támogatni illetve milyen módon tudnak a cégek segíteni, hogy a diákok jobban megismerjék a munkaerőpiaci elvárásokat és lehetőségeket.

A nagyvállalatok delegáltjai hasznosnak tartanák egy hírlevél szolgáltatás elindítását, a résztvevők hangsúlyozták továbbá a pályaorientáció és a gyakorlatorientált képzések fontosságát.

A megvalósítási szakaszba lépett projektben megkezdődött a munkáltatói igények felvétele, a képzések indítására illetve a támogatott foglalkoztatásra irányuló megkeresések folyamatosan érkeznek a Paktumirodába.

A projekt célcsoportjával, az igénybe vehető támogatásokkal és az igénybejelentés módjával kapcsolatban további információ kérhető:

Puskás lldikó, Paktumiroda vezető
puskas.ildiko@nyiregyhaza.hu

Kapcsolat

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum

Paktumiroda elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. szám 1. emelet

Hírlevél feliratkozás

esza